Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Prethodni propisi

PRAVILNIK O OBAVEZNIM ELEMENTIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

Preuzmite odavde (PDF format)

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA

Preuzmite odavde (PDF format)

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA

Preuzmite odavde (PDF format)

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU DOKAZA NA OSNOVU KOJIH SE UTVRĐOUJE DA SU DOBRA PROIZVEDENA U ZEMLJI, ODNOSNO DOMAĆEG POREKLA

Preuzmite odavde (PDF format)

ODLUKA O KRITERIJUMIMA ZA OBRAZOVANJE KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

Preuzmite odavde (PDF format)

PRAVILNIK O POSTUPKU OTVARANJA PONUDA I OBRASCU ZA VOĐENJE ZAPISNIKA O OTVARANJU PONUDA

Preuzmite odavde (PDF format)

PRAVILNIK O OBRASCIMA ZA EVIDENTIRANJE PODATAKA O JAVNIM NABAVKAMA

Preuzmite odavde (PDF format)

      OBRASCI A I B

      Preuzmite odavde (PDF format)