Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Obaveštenja

13. 11. 2009

Pravilnik u vezi sa nabavkom kredita kao finansijske usluge

Dana 06.11.2009. godine, u «Sl. glasniku RS» br. 91/09, objavljen je Pravilnik o formi i sadržini kreditnog zahteva i formi i sadržini dokumentacije o kreditnoj sposobnosti ...

[detaljnije]

20. 07. 2009

Novi podzakonski akti

Dana 10.07.2009. godine, u “Službenom glasniku RS“ br. 50/09 objavljeni su novi podzakonski akti koji su stupili na snagu 18.07.2009. godine. Isti se mogu preuzeti sa sajta ...

[detaljnije]

20. 07. 2009

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama (“Sl. glasnik RS“, br. 50/09) naručioci su u obavezi da kvartalne izveštaje o javnim nabavkama ...

[detaljnije]

20. 01. 2009

Portal javnih nabavki

Zakonom o javnim nabavkama, koji je stupio na snagu 6. januara 2009. godine, za naručioce su predviđene značajne novine u pogledu objavljivanja oglasa o javnim nabavkama ...

[detaljnije]