Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Radionica: Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaklјučenjem OS i primenom kriterijuma ENP

03. 04. 2018

Uprava za javne nabavke je dana 3. aprila 2018. godine u Beogradu, uz podršku UNDP-a, organizovala radionicu sa cilјem razmatranja sadržine pripremlјenog modela konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaklјučenjem okvirnog sporazuma.

Model je dostupan na internet stranici Uprave, u rubrici Dokumenti/Modeli dokumenata.

Na radionici je, sa predstavnicima naručilaca, razmatrana primenlјivost datog modela, posebno sa stanovišta opisa predmeta usluge, uslova za učešće, predloženih elemenata kriterijuma ekonomski najpovolјnije ponude i dodele pojedinačnih ugovora/narudžbenica.

Uprava za javne nabavke zahvalјuje na sugestijama, mišlјenjima, komentarima svim učesnicima radionice, posebno predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva odbrane, Generalštaba Vojske Srbije. Takođe, ovom prilikom Uprava za javne nabavke zahvalјuje na učešću jedinom predstavniku ponuđača, koji se od više pozvanih ponuđača, priklјučio skupu i aktivno učestvovao.

U narednom periodu Uprava za javne nabavke će organizovati više radionica, sa različitim temama i konkretnim predmetima nabavke.

Do tada, svima želimo srećne Uskršnje praznike!

 

FOTO GALERIJA

 

1

2

3