Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

U FUNKCIJI JE PROGRAM ZA ELEKTRONSKU EVIDENCIJU JAVNIH NABAVKI

25. 06. 2013

Novi program za elektronsku evidenciju javnih nabavki postavljen je na sajt Uprave za javne nabavke.

Program preuzmite ovde.

 

NAPOMINJEMO DA SU SVI NARUČIOCI U OBAVEZI DA SVOJE KVARTALNE IZVEŠTAJE O JAVNIM NABAVKAMA POČEVŠI OD DRUGOG KVARTALA 2013. GODINE DOSTAVE ISKLJUČIVO U ELEKTRONSKOJ FORMI, PUTEM NAVEDENOG PROGRAMA.