Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Elektronski izveštaji

SOFTVER ZA PLANIRANJE NABAVKI I KVARTALNO IZVEŠTAVANJE KAO I UPUTSTVO ZA RAD PREUZMITE OVDE