Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Analitička dokumenta

Novi zakon o javnim nabavkama u kontekstu očekivanih reformi javnih nabavki u Srbiji

Preuzmite ovde

Preuzmite ovde

______________________________________________________________________

Uvođenje službenika za javne nabavke kao jedna od ključnih novina zakonа

Preuzmite ovde

Preuzmite ovde

______________________________________________________________________

Unapređenje sistema javnih nabavki u srbiji kao odgovor na svetsku ekonomsku krizu

Preuzmite ovde

Preuzmite ovde

______________________________________________________________________

"Strateški pravci reformi javnih nabavki u Srbiji (2007-2012)"

Preuzmite ovde

Preuzmite ovde