Uprava za javne nabavke je na osnovu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS" br. 120/04) odredila Suzanu Todorović kao ovlašćeno lice za postupanje po zahtevu za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Aktuelno

Radionica: Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaklјučenjem OS i primenom kriterijuma ENP

03. 04. 2018

Radionica: Model konkursne dokumentacije za usluge servisiranja i održavanja vozila sa zaklјučenjem OS i primenom kriterijuma ENP

Uprava za javne nabavke je dana 3. aprila 2018. godine u Beogradu, uz podršku UNDP-a, organizovala radionicu sa cilјem razmatranja sadržine pripremlјenog modela konkursne ...

[detaljnije]

SОFТVЕR ZА PLАNIRАNјЕ NАBАVKI I KVАRТАLNО IZVЕŠТАVАNјЕ

20. 01. 2014

SОFТVЕR ZА PLАNIRАNјЕ NАBАVKI I KVАRТАLNО IZVЕŠТАVАNјЕ

Pоstаvlјеn је sоftvеr zа izrаdu i dоstаvlјаnjе plаnа nаbаvki, izmеnа plаnа, izvеštаја о izvršеnju plаnа i kvаrtаlnih izvеštаја о zаklјučеnim ugоvоrimа i sprоvеdеnim pоstupcimа ...

[detaljnije]

BELA KNJIGA 2013, Savet stranih investitora, Predlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji

25. 11. 2013

BELA KNJIGA 2013, Savet stranih investitora, Predlozi za poboljšanje poslovnog okruženja u Srbiji

Savet stranih investitora je u „Beloj knjizi“ za 2013 godinu ocenio da je u oblasti javnih nabavki u ovoj godini načinjen određeni napredak po svim preporukama koje su date ...

[detaljnije]

Prezentacije polugodišnjeg izveštaja o javnim nabavkama

06. 11. 2013

Prezentacije polugodišnjeg izveštaja o javnim nabavkama

Prezentacije polugodišnjeg izveštaja o javnim nabavkama ...

[detaljnije]

Godišnji izveštaj EK – javne nabavke

17. 10. 2013

Godišnji izveštaj EK – javne nabavke

Godišnji izveštaj EK – javne nabavke ...

[detaljnije]

sve vesti