home

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

24. 11. 2017

Управа за јавне набавке је 24.11.2017. године свечано доделила сертификате групи од 196 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке.

На скупу је било речи о примени критеријума економски најповољније понуде са посебним освртом на модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума.
 
ФОТОГРАФИЈЕ
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5