home

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

27. 04. 2016

Управа за јавне набавке је 27.04.2016. године свечано доделила сертификате групи од 132 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке.

На скупу је било речи и о елементима критеријума економски најповољније понуде и оквирним споразумима.

 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

1

2
2
2

3

4