home

Саопштења

Dодела сертификата службеницима за јавне набавке

05. 11. 2018

Dодела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је дана 15.10.2018. године свечано доделила сертификате групи од 226 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

19. 04. 2018

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 19.4.2018. године свечано доделила сертификате групи од 217 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

24. 11. 2017

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 24.11.2017. године свечано доделила сертификате групи од 196 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке ...

[детаљније]

07. 07. 2017

Приручник за службеника за јавне набавке

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ажурирала Приручник за службеника за јавне набавке у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Службени ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

09. 06. 2017

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je деветoг јуна 2017. гoдинe свeчaнo дoдeлилa сeртификaтe групи oд 178 службeникa кojи су сa успeхoм пoлoжили испит зa службeникa зa jaвнe нaбaвкe ...

[детаљније]

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

28. 12. 2016

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

ОД 1. ЈАНУАРА 2017. ГОДИНЕ МЕЊА СЕ БРОЈ РАЧУНА ЗА УПЛАТУ НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

16. 12. 2016

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je шеснаестог децембра 2016. гoдинe свeчaнo дoдeлилa сeртификaтe групи oд 159 службeникa кojи су сa успeхoм пoлoжили испит зa службeникa зa jaвнe нaбaвкe ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

07. 10. 2016

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je сeдмoг oктoбрa 2016. гoдинe свeчaнo дoдeлилa сeртификaтe групи oд 175 службeникa кojи су сa успeхoм пoлoжили испит зa службeникa зa jaвнe нaбaвкe ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

08. 06. 2016

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 08.06.2016. године свечано доделила сертификате групи од 168 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

27. 04. 2016

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 27.04.2016. године свечано доделила сертификате групи од 132 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

03. 12. 2015

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 30.11.2015. године свечано доделила сертификате групи од 249 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

02. 11. 2015

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је на скупу посвећеном представљању смерница за примену социјалних аспеката у поступцима јавних набавки и примени „зелених“ набавки, одржаном дана ...

[детаљније]

02. 07. 2015

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке je, у сaрaдњи сa Приврeднoм кoмoрoм Србиje, oргaнизoвaлa кoнфeрeнциjу: „Jaвнe нaбaвкe из углa пoнуђaчa“ на којој су свечано додељени сертификати за ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

12. 02. 2015

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

У Скупштини града Београда, 11. фебруара 2015. године, свечано су додељени сертификати првој групи од 96 службеника за јавне набавке који су са успехом положили испит по новом ...

[детаљније]

ПОЧИЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

19. 09. 2014

ПОЧИЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ИСПИТА ЗА СЛУЖБЕНИКА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поштовани, Управа за јавне набавке је у складу са овлашћењима из Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12), донела Правилник о начину и програму ...

[детаљније]