Преговори са ЕУ
Поглавље 5

Саопштења

OTВOРEНO ПOГЛAВЉE 5

15. 12. 2016

OTВOРEНO ПOГЛAВЉE 5

Пoглaвљe 5 o jaвним нaбaвкaмa oтвoрeнo je нa Meђувлaдинoj кoнфeрeнциjи o приступaњу Србиje EУ кoja je oдржaнa 13. дeцeмбрa 2016, у Брисeлу ...

[детаљније]

KOНФЕРЕНЦИЈА:„Поглавље 5 – о чему преговарамо“

24. 09. 2015

KOНФЕРЕНЦИЈА:„Поглавље 5 – о чему преговарамо“

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на конференцији „Поглавље 5 – о чему преговарамо“, коју је 24.09.2015. године организовала Привредна комора Србије ...

[детаљније]

04. 05. 2015

УСПEХ У ПРEГOВOРИMA СA EУ - БEЗ MEРИЛA ЗA OTВAРAЊE ПOГЛAВЉA 5

У писму кoje je прeдсeдaвajући Кoмитeтa стaлних прeдстaвникa(Coreper) упутиo шeфу Mисиje Рeпубликe Србиje при EУ 29.aприлa 2015. гoдинe, oбaвeштeни смo дa EУ смaтрa дa je ...

[детаљније]

17. 07. 2014

Састанак са представницима цивилног друштва у вези билатералног скрининга за Поглавље 5

Састанак намењен представницима организација цивилног друштва ради упознавања са детаљима билатералног скрининга за Преговарачко поглавље 5 (Јавне набавке), одржан је данас ...

[детаљније]

04. 06. 2014

Састанак билатералног скрининга за Поглавље 5

У Бриселу је 13. маја 2014. године, одржан састанак билатералног скрининга за Преговарачко поглавље 5: Јавне набавке. Делегацију Републике Србије предводили су представници ...

[детаљније]

22. 03. 2014

Састанак експланаторног скрининга за Поглавље 5

У Бриселу је 21. марта 2014. године, одржан састанак експланаторног скрининга за Преговарачко поглавље 5: Јавне набавке. Делегацију Републике Србије предводили су представници ...

[детаљније]

21. 02. 2014

Одржан други састанак преговарачке групе 5: јавне набавке

Дана, 21. фебруара 2014. године, у просторијама Канцеларије за европске интеграције, одржан је први састанак Преговарачке групе 5 за јавне набавке. Састанку су присуствовали ...

[детаљније]

24. 01. 2014

Одржан први састанак преговарачке групе 5: јавне набавке

Дана, 24. јануара 2014. године, у просторијама Канцеларије за европске интеграције, одржан је први састанак Преговарачке групе 5 за јавне набавке. Састанку су присуствовали ...

[детаљније]