Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Централизоване јавне набавке - за и против

10. 02. 2010

Конференција "Централизоване јавне набавке - за и против" у организацији Амбасаде Италије, Кооперације за развој Министарства спољних послова Италије, Управе за јавне набавке и Агенције за јавне набавке Града Београда, одржана је од 9. фебруара у Београду.

Циљ конференције био је упознавање са концептом увођења централизованих јавних набавки, искуствима Италија као једне од првих европских земаља која је применила овакав начин набавки и формирала одговарајуће тело, предностима и ризицима увођења централизованих јавних набавки и практичним решењима која су се у Италији показала добрим током протеклих десет година и која би се могла применити у Србији.

Главни предавач на конференцији био је еминентни међународни експерт, г. Ђан Луиђи Албано, руководилац Сектора за истраживање и развој у италијанској Агенцији за јавне набавке (Consip S.p.A).

На конференцији су присуствовали представници: Светске банке, Делегације Европске комисије, ОЕБС-а, УНДП, као И представници градских управа: Београда, Ниса, Новог Сада, Суботице, и Панцева.