Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Правилник у вези са набавком кредита као финансијске услуге

13. 11. 2009

Дана 06.11.2009. године, у «Сл. гласнику РС» бр. 91/09, објављен је Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности наручиоца у случају јавне набавке кредита као финансијске услуге. Исти се може преузети са сајта Управе за јавне набавке (секција „Прописи/подзаконски акти”).