Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Нови подзаконски акти

20. 07. 2009

Дана 10.07.2009. године, у “Службеном гласнику РС“ бр. 50/09 објављени су нови подзаконски акти који су ступили на снагу 18.07.2009. године. Исти се могу преузети са сајта Управе за јавне набавке (секција “Прописи/подзаконски акти”).