Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

06. 08. 2015

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), који ступа на снагу 12. августа 2015. године, осим одредаба члана 24. овог закона, којим је измењен члан 51. Закона о јавним набавкама, које се примењују од 1. јануара 2016. године.

Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама
Закон о јавним набавкама незванично пречишћени текст