Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Конференција: " Јачање капацитета за јавно-приватна партнерства у Југоисточној Европи"

07. 02. 2011

Управа за јавне набавке, као чланица Мреже за јавно-приватна партнерства Југоисточне Европе, учествовала је на регионалној конференцији:" Јачање капацитета за јавно-приватна партнерства у Југоисточној Европи", која је одржана у Загребу, 7. и 8. Фебруара 2011. године.

Детаљније о конференцији прочитајте овде.