Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обавештења

ЈАВНИ КОНКУРС

11. 04. 2018

ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...

[детаљније]

ЈАВНИ КОНКУРС

07. 07. 2017

ЈАВНИ КОНКУРС

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У УПРАВИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ ...

[детаљније]

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

13. 11. 2015

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ускладила Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама, у складу са одредбама Закона ...

[детаљније]

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

06. 08. 2015

Измене и допуне Закона о јавним набавкама

Народна скупштина је усвојила Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 68/15), који ступа на снагу 12. августа 2015. године, осим ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

12. 02. 2015

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

У Скупштини града Београда, 11. фебруара 2015. године, свечано су додељени сертификати првој групи од 96 службеника за јавне набавке који су са успехом положили испит по новом ...

[детаљније]

КОНФЕРЕНЦИЈА: ПРEЗEНTAЦИJA КOРУПЦИJСКE MAПE У JAВНИM НAБAВКAMA

07. 11. 2012

КОНФЕРЕНЦИЈА: ПРEЗEНTAЦИJA КOРУПЦИJСКE MAПE У JAВНИM НAБAВКAMA

Прeдстaвници Упрaвe зa jaвнe нaбaвкe учeствoвaли су нa кoнфeрeнциjи: „Прeзeнтaциja кoрупциjскe мaпe у jaвним нaбaвкaмa“ кojу су oргaнизoвaли Нaрoднa скупштинa Рeпубликe Србиje ...

[детаљније]

Конференција: " Јачање капацитета за јавно-приватна партнерства у Југоисточној Европи"

07. 02. 2011

Конференција: " Јачање капацитета за јавно-приватна партнерства у Југоисточној Европи"

Управа за јавне набавке, као чланица Мреже за јавно-приватна партнерства Југоисточне Европе, учествовала је на регионалној конференцији:" Јачање капацитета за јавно-приватна ...

[детаљније]

Успостављање и развој професионализма у систему јавних набавки у Србији

09. 09. 2010

Успостављање и развој професионализма у систему јавних набавки у Србији

Прва фаза једогодишњег пројекта подршке Владе Краљевине Холандије Влади Републике Србије, Управи за јавне набавке, унапређењу професионализма у јавним набавкама окончана је ...

[детаљније]

Централизоване јавне набавке - за и против

10. 02. 2010

Централизоване јавне набавке - за и против

Конференција "Централизоване јавне набавке - за и против" у организацији Амбасаде Италије, Кооперације за развој Министарства спољних послова Италије, Управе за јавне набавке ...

[детаљније]

13. 11. 2009

Правилник у вези са набавком кредита као финансијске услуге

Дана 06.11.2009. године, у «Сл. гласнику РС» бр. 91/09, објављен је Правилник о форми и садржини кредитног захтева и форми и садржини документације о кредитној способности ...

[детаљније]

20. 07. 2009

Нови подзаконски акти

Дана 10.07.2009. године, у “Службеном гласнику РС“ бр. 50/09 објављени су нови подзаконски акти који су ступили на снагу 18.07.2009. године. Исти се могу преузети са сајта ...

[детаљније]

20. 07. 2009

Правилник о начину вођења евиденције о јавним набавкама

Ступањем на снагу новог Правилника о начину вођења евиденције о јавним набавкама (“Сл. гласник РС“, бр. 50/09) наручиоци су у обавези да кварталне извештаје о јавним набавкама ...

[детаљније]

20. 01. 2009

Портал јавних набавки

Законом о јавним набавкама, који је ступио на снагу 6. јануара 2009. године, за наручиоце су предвиђене значајне новине у погледу објављивања огласа о јавним набавкама ...

[детаљније]