Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Нацрт закона о јавним набавкама након спроведене јавне расправе

24. 01. 2019

Управа за јавне набавке објављује Нацрт закона о јавним набавкама након спроведене јавне расправе са Извештајем о спроведеној јавној расправи и образложеним примедбама и сугестијама учесника у јавној расправи.

Примедбе из јавне расправе
Извештај јавна расправа
Нацрт Закона о јавним набавкама