Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обавештење о приступању изради Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2019 - 2023. године

06. 12. 2018

Управа за јавне набавке обавештава јавност да је започета израда Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период од 2019 - 2023. године, у циљу дефинисања правца даљег развоја и стварања модерног и ефикасног система јавних набавки.

 
Позивају се сви заинтересовани субјекти да своје предлоге и сугестије доставе Управи за јавне набавке до 14. јануара 2019. године путем електронске поште на следећу адресу: office@ujn.gov.rs.