Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Упознавање чланова Мреже Сталне конференције градова и општина са најзначајнијим новинама у Нацрту закона о јавним набавкама

18. 10. 2018

Стална конференција градова и општина организовала је Трећи састанак за чланове Мреже за јавне набавке СКГО коју чине представници градова и општина у Србији.

Једна од тема Трећег састанка била је посвећена Нацрту закона о јавним набавкама како би се чланови (представници наручилаца - службеници за јавне набавке), упознали са концептом, новим одредбама и новинама које предвиђа Нацрт закона о јавним набавкама.
 
Презентације Нацрта закона о јавним набавкама одржале су гђа Сандра Дамчевић, в.д. директора Управе за јавне набавке и гђа Теја Колар, вођа пројекта, док је подршку дискусији са учесницима дала гђа Ивана Ђенић, в.д. помоћника директора Управе за јавне набавке.
 
ГОТО ГАЛЕРИЈА
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7