Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама

03. 10. 2018

Јавни позив за учешће у јавној расправи о Нацрту закона о јавним набавкама

Јавни позив за учешће у јавној расправи
Закључак о спровођењу јавне расправе са Програмом јавне расправе