Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Консултативна радионица GOPAC-а у Србији са независним државним органима

16. 06. 2018

Управа за јавне набавке учествовала је у раду консултативног састанка који је организовала Глобална организација парламентараца за борбу против корупције (GOPAC), уз подршку UNDP-a,15 и 16. јуна у Врднику.

На скупу су, поред представника Управе за јавне набавке, учествовали и представници Државне ревизорске институције, Агенције за борбу против корупције и Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки.

На радионици су размотрена питања од значаја како за народне посланике, тако и за поменуте институције, а односе се на искуства и запажања у вези са стањем и применом закона у областима у којима ови органи врше своје надлежности, с посебним освртом на најзначајније препоруке у годишњим извештајима о раду.

 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

4

3

2

1