Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Радионица: Модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са ОС и ЕНП

03. 04. 2018

Управа за јавне набавке је дана 3. априла 2018. године у Београду, уз подршку Програмa Уједињених нација за развој (UNDP) и Шведске агенције за међународни развој и сарадњу (SIDA), организовала радионицу са циљем разматрања садржине припремљеног модела конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума.

Модел је доступан на интернет страници Управе, у рубрици Документи/Модели докумената.

На радионици је, са представницима наручилаца, разматрана применљивост датог модела, посебно са становишта описа предмета услуге, услова за учешће, предложених елемената критеријума економски најповољније понуде и доделе појединачних уговора/наруџбеница.

Управа за јавне набавке захваљује на сугестијама, мишљењима, коментарима свим учесницима радионице, посебно представницима Министарства унутрашњих послова и Министарства одбране, Генералштаба Војске Србије. Такође, овом приликом Управа за јавне набавке захваљује на учешћу једином представнику понуђача, који се од више позваних понуђача, прикључио скупу и активно учествовао.

У наредном периоду Управа за јавне набавке ће организовати више радионица, са различитим темама и конкретним предметима набавке.

До тада, свима желимо срећне Ускршње празнике!

 

ФОТО ГАЛЕРИЈА

1

2

3