Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Модел конкурснe документације за јавну набавку хируршких игала и конаца

22. 12. 2017

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила Модел конкурсне документације за јавну набавку медицинских средстава – хируршких игала и конаца, са закључењем оквирног споразума.

Модел конкурсне документације за јавну набавку медицинских средстава - хируршких игала и конаца са закључењем оквирног споразума

Преузмите овде