Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Модели конкурсних документација са закључењем оквирних споразума

19. 12. 2017

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке припремила Модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума и Модел конкурсне документације за набавку хране са закључењем оквирног споразума.


Модел конкурсне документације за услуге сервисирања и одржавања возила са закључењем оквирног споразума


Модел конкурсне документације за набавку хране са закључењем оквирног споразума