Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Међуинституционална сарадња у практичној примени ЗЈН

14. 11. 2017

Представници Управе за јавне набавке учествовали су са представницима Државне ревизорске институције, Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки и Буџетске инспекције Министарства финансија на дводневној радионици, која је у организацији Мисије ОЕБС-а у Србији одржана 13. и 14. новембра.

Циљ радионице био је усаглашавање ставова наведених институција у вези са практичном применом Закона о јавним набавкама. Такође, разматрани су најчешћи случајеви неправилности у јавним набавкама, као и начини за побољшање комуникације и координације између наведених инситуција.
 
1