Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Семинар: Како доћи до посла учествовањем у поступцима јавних набавки

14. 06. 2017

Управа за јавне набавке је у сарадњи са Привредном комором Србије, 12. Јуна у Београду и 14. Јуна у Крагујевцу одржала два семинара на тему "Како доћи до посла учествовањем у поступцима јавних набавки".

 

Семинари су организовани да би представници понуђача, а нарочито малих и микро предузећа стекли неопходна знања и информације ради учествовања у поступцима јавних набавки, те повећања шанси за добијање уговора о јавној набавци.

Централне теме семинара биле су:

• Портал јавних набавки - како пронаћи оглас о јавној набавци за предмет јавне набавке за који сте заинтересовани
• Како припремити и поднети понуду
• Како заштитити права у поступцима јавних набавки

ФОТОГАЛЕРИЈА

1

2

3

4