Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Радионица: Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки

26. 07. 2017

Радионица под називом „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки“, у организацији Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и уз подршку националних партнера: Министарства финансија, Државне ревизорске институције и Управе за јавне набавке, односно међународних развојних партнера: Швајцарске канцеларија за развој и сарадњу (SDC) и Одељења за међународну развојну помоћ (SIDA) амбасаде Шведскем, одржана је 25. и 26. јула 2017. године у Аранђеловцу.

Централна тема радионице биле су реформе управљања јавним финансијама, којима се уређују услови за приступање ЕУ, као саставни део преговарачког процеса у поглављима 5 - Јавне набавке и 32 - Финансијска контрола.

Представници Управе за јавне набавке узели су активно учешће у панелу под називом "Унапређење одговорности и транспарентности у управљању јавним средствима", а затим одржали предавање на тему „Институционализација система за спровођење јавних набавки код корисника јавних средстава", у оквиру којег је извршен кратак осврт на примењиве прописе у области јавних набавки, уз дефинисање послова који су везани за спровођење јавних набавки кроз акте о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, те мапирање пословних процеса у вези са спровођењем јавних набавки.

ФОТО ГАЛЕРИЈА

1

2