Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обавештење о попуњености термина обука

10. 05. 2017

Обавештавамо вас да је термин за обуку која ће се одржати 02. јуна 2017. године попуњен.