Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обука за представнике наручилаца и понуђача

25. 04. 2017

Обавештавамо вас да ће Управа за јавне набавке организовати обуку за представнике наручилаца и понуђача, дана 19.5.2017. године, у Београду, Улица Толстојева број 2,са следећим темама:

1. Примена оквирних споразума у пракси
2. Смернице за примену критеријума економски најповољнија понуда
3. Најчешће неправилности у пракси

Обука ће бити одржана у трајању од 10.00 до15.00 часова. У оквиру обуке биће предвиђено време за питања и одговоре.

Пријаву можете доставити на e-mail: tijana.stojanovic@ujn.gov.rs

Обука је бесплатна.

Максималан број учесника је 150. Након попуњавања термина информацију о томе ћемо објавити на нашој интернет страници.