Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обука за представнике наручилаца и понуђача

09. 12. 2016

Управа за јавне набавке је дана 09. децембра 2016. године у Београду организовала обуку за представнике наручилаца и понуђача.

Теме о којима је било речи:
  1. Смернице за сузбијање корупције у циклусу јавне набавке
  2. Услови за учешће и стручна оцена понуда
  3. Зелене набавке - енергетска ефикасност, еколошке набавке
  4. Заштита права
  5. Коришћење Портала јавних набавки
 
 
Фото галерија
 
1
 
2
 
3