Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обука за представнике наручилаца и понуђача

18. 11. 2016

Управа за јавне набавке је дана 18. новембра 2016. године у Београду организовала обуку за представнике наручилаца и понуђача.

Теме о којима је било речи су:

  • Планирање јавних набавки
  • Примена оквирних споразума
  • Измене уговора
  • Ставови и мишљења УЈН
  • Заштита права

 

1

2

3

4

5