Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обука за представнике наручилаца и понуђача

14. 10. 2016

Управа за јавне набавке је дана 14. октобра 2016. године у Београду организовала обуку за представнике наручилаца и понуђача на тему централизованих јавних набавки и примене оквирних споразума, зелених набавки, облика и начина преговарања, стручне оцене понуда, као и питањима у вези са коришћењем Портала јавних набавки.

ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6