Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обука за представнике наручилаца и понуђача

16. 09. 2016

Управа за јавне набавке је дана 16. септембра 2016. године у Београду организовала обуку за представнике наручилаца и понуђача на тему планирања јавних набавки, примене оквирних споразума, услова за учешће и примене критеријума економски најповољнија понуда, као и питања из области заштите права.

ФОТО ГАЛЕРИЈА
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6