Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Нови термин за обуку

09. 09. 2016

Услед великог интересовања за обуке које организује Управа за јавне набавке, обавештавамо све заинтересоване представнике наручилаца и понуђача да је Управа за јавне набавке обезбедила још један термин за обуку која ће се одржати 4.11.2016. године од 10.00 до 15.00 часова, у Београду, Улица Толстојева број 2.

Програм обуке

Планирање јавних набавки
Примена оквирних споразума
Услови за учешће и примена критеријума економски најповољнија понуда
Заштита права

Предност за учешће на обуци ће имати лица која нису пријављена за претходно најављене термине.

У оквиру програма биће предвиђено време за питања и одговоре.

Пријава се доставља на e-mail: tijana.stojanovic@ujn.gov.rs