Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Обавештење о попуњености термина обука

22. 08. 2016

Обавештавамо Вас да је и последњи термин за обуку који ће се одржати 9. децембра 2016. године попуњен.

01.08.2016

Обавештавамо вас да су термини обука које ће Управа за јавне набавке одржати за представнике наручилаца и понуђача дана 16. септембра 2016. године, 14. октобра 2016. године и 18. новембра 2016. године попуњени. Слободних места још увек има за термин обуке која ће се одржати 9. децембра 2016. године.