Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Потписан споразум о сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције

02. 03. 2016

Агенција за борбу против корупције и Управа за јавне набавке потписале су Споразум о сарадњи.

Циљ споразума је успостављање ефикасније сарадње при размени података из евиденција које воде, ради обављања послова из њихових надлежности.

 

Текст споразума: