Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности

28. 01. 2016

Министарство рударства и енергетике донело је Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара.

Правилник је објављен у „Службеном гласнику РС", број 111/15 од 29.12.2015. године.