Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Вести

Из Извештаја Европске комисије о напретку Србије у 2009.години

22. 10. 2009

Из Извештаја Европске комисије о напретку Србије у 2009.години

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА, Брисел, 14.10.2009. година Значајан напредак остварен у области јавних набавки ...

[детаљније]

Из интервјуа Амбасадора ОЕБС-а, Ханс Ола Урстада, на TV FOX

13. 08. 2009

Из интервјуа Амбасадора ОЕБС-а, Ханс Ола Урстада, на TV FOX

Како оцењујете напредак у области јавних набавки са аспекта борбе против корупције у Србији ...

[детаљније]

Извештај америчке невладине организације "Global Integrity"

20. 02. 2009

Извештај америчке невладине организације "Global Integrity"

Према извештају америчке невладине организације "Global Integrity" која прати постојање, ефикасност и доступност антикорупцијских механизама у земљама широм света, у сегменту ...

[детаљније]

Из "Извештаја Европске комисије", Брисел, 05.11.2008

05. 11. 2008

Из "Извештаја Европске комисије", Брисел, 05.11.2008

Из "Извештаја Европске комисије о напретку Србије у оквиру Процеса стабилизације и придруживања", Европска комисија, 5.новембар 2008. године ...

[детаљније]