Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Вести

Упутство за оквирни споразум и преговарачки поступак

31. 08. 2016

Упутство за оквирни споразум и преговарачки поступак

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ажурирала Упутство за преговарачки поступак и Упутство о начину закључивања оквирних споразума. Модели ...

[детаљније]

Обавештење о попуњености термина обука

22. 08. 2016

Обавештење о попуњености термина обука

Обавештавамо Вас да је и последњи термин за обуку који ће се одржати 9. децембра 2016. године попуњен ...

[детаљније]

Обуке које ће одржати Управа за јавне набавке

04. 07. 2016

Обуке које ће одржати Управа за јавне набавке

Обавештавамо вас да ће Управа за јавне набавке организовати обукe за представнике наручилаца и понуђача у периоду септембар – децембар 2016. године, у Београду, Улица Толстојева ...

[детаљније]

Конференција: Вредност за новац и повећање економичности у јавним набавкама

01. 06. 2016

Конференција: Вредност за новац и повећање економичности у јавним набавкама

Управа за јавне набавке је организовала уз подршку Мисије OEBS-a у Србији конференцију: “Промена парадигме у јавним набавкама: вредност за новац и повећање економичности” ...

[детаљније]

Модели конкурсних документација

15. 03. 2016

Модели конкурсних документација

Поштовани корисници, обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ажурирала моделе конкурсних документација за отворени поступак, рестриктивни поступак, квалификациони поступак ...

[детаљније]

Потписан споразум о сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције

02. 03. 2016

Потписан споразум о сарадњи са Агенцијом за борбу против корупције

Агенција за борбу против корупције и Управа за јавне набавке потписале су Споразум о сарадњи ...

[детаљније]

Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности

28. 01. 2016

Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности

Министарство рударства и енергетике донело је Правилник о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара ...

[детаљније]

Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2016. годину

05. 01. 2016

Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2016. годину

Влада Републике Србије је на седници одржаној 30. децембра 2015. године усвојила Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за 2016. годину ...

[детаљније]

ПОСТАВЉЕНА НАДОГРАЂЕНА ВЕРЗИЈА СОФТВЕРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

28. 12. 2015

ПОСТАВЉЕНА НАДОГРАЂЕНА ВЕРЗИЈА СОФТВЕРА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ И КВАРТАЛНО ИЗВЕШТАВАЊЕ

Обавештавамо вас да је постављена надограђена верзија софтвера за планирање набавки и квартално извештавање, верзија 3-5 ...

[детаљније]

СПИСАК НАРУЧИЛАЦА

23. 12. 2015

СПИСАК НАРУЧИЛАЦА

Обавештавамо вас да је Влада донела Одлуку о утврђивању списка наручилаца из члана 2. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама, која је на снази и у примени од 28.11.2015 ...

[детаљније]

НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА У СРБИЈИ

21. 12. 2015

НОВЕ ТЕНДЕНЦИЈЕ У ЈАВНИМ НАБАВКАМА У СРБИЈИ

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je, уз пoдршку Aмбaсaдe СAД, oргaнизoвaлa кoнфeрeнциjу: „Нoвe тeндeнциje у jaвним нaбaвкaмa у Србиjи“, 21.дeцeмбрa 2015. гoдинe, у Пaлaти “Србиja” ...

[детаљније]

РАЗВОЈ СЛУЖБИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

18. 12. 2015

РАЗВОЈ СЛУЖБИ ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ У ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА

Управа за јавне набавке, Стална конфренција градова и општина и градска управа Града Крагујевца организовали су састанак на коме је представницима градских управа представљен ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

03. 12. 2015

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Управа за јавне набавке је 30.11.2015. године свечано доделила сертификате групи од 249 службеника који су са успехом положили испит за службеника за јавне набавке ...

[детаљније]

Комисија за заштиту конкуренције изрекла меру забране учешћа у својству понуђача у  поступку јавне набавке

03. 12. 2015

Комисија за заштиту конкуренције изрекла меру забране учешћа у својству понуђача у поступку јавне набавке

Комисија за заштиту конкуренције је, након окончаног поступка испитивања повреде конкуренције, друштвима Amm Immovables“ д.о.о. Београд (Земун), Палмира Тољатија 68б II 4 ...

[детаљније]

Подзаконски акт - спровођење централизованих набавки од стране УЗЗПРО

24. 11. 2015

Подзаконски акт - спровођење централизованих набавки од стране УЗЗПРО

Обавештавамо вас да је од 21.11.2015. године на снази и у примени Уредба о предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне ...

[детаљније]

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

13. 11. 2015

Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама

Обавештавамо вас да је Управа за јавне набавке ускладила Модел интерног акта и Модел интерног плана за спречавање корупције у јавним набавкама, у складу са одредбама Закона ...

[детаљније]

ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ 2015 - ЈАВНЕ НАБАВКЕ

12. 11. 2015

ИЗВЕШТАЈ О НАПРЕТКУ 2015 - ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Извeштaj Eврoпскe кoмисиje o нaпрeтку зa 2015 гoдину oбjaвљeн je 10. нoвeмбрa 2015 ...

[детаљније]

Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

02. 11. 2015

Представљање смерница за примену социјалног аспекта у поступцима јавних набавки

Управа за јавне набавке представила је смернице за примену социјалних аспеката у поступцима јавних набавки као и примену „зелених“ набавки. 2. новембра 2015. године у Клубу ...

[детаљније]

Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

30. 10. 2015

Семинар о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на семинару о сузбијању злоупотреба у јавним набавкама који су за потребе заједничких истражних тимова тужилаца и полиције ...

[детаљније]

Усклађени подзаконски акт

16. 10. 2015

Усклађени подзаконски акт

Обавештавамо вас да је дана 14.10.2015. године у „Службеном гласнику РС“, број 86/15, објављен Правилник о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних ...

[детаљније]

Усклађени подзаконски акти

05. 10. 2015

Усклађени подзаконски акти

Обавештавамо вас да су дана 03.10.2015. године у „Службеном гласнику РС“, број 83/15, објављени подзаконски акти које је донела Управа за јавне набавке, а који су усклађени ...

[детаљније]

KOНФЕРЕНЦИЈА:„Поглавље 5 – о чему преговарамо“

24. 09. 2015

KOНФЕРЕНЦИЈА:„Поглавље 5 – о чему преговарамо“

Представници Управе за јавне набавке учествовали су на конференцији „Поглавље 5 – о чему преговарамо“, коју је 24.09.2015. године организовала Привредна комора Србије ...

[детаљније]

КОНФЕРЕНЦИЈА:"Ка већој економичности и ефикасности у јавним набавкама - савремени приступ"

21. 09. 2015

КОНФЕРЕНЦИЈА:"Ка већој економичности и ефикасности у јавним набавкама - савремени приступ"

Светска банка и Управа за јавне набавке организовали су конференцију: „Ка већој економичности и ефикасности у јавним набавкама – савремени приступ“ која је одржана 21.септембра ...

[детаљније]

КОНФЕРЕНЦИЈА:"ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У СВЕТЛУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА"

18. 09. 2015

КОНФЕРЕНЦИЈА:"ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У СВЕТЛУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА"

Управа за јавне набавке организовала је, уз подршку Програма за развој Уједињених нација, конференцију:"Јавне набавке на локалном нивоу у светлу измена и допуна Закона о јавним ...

[детаљније]

ПРИМЕНА ИЗМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

16. 09. 2015

ПРИМЕНА ИЗМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Представници Управе за јавне набавке учествовали су у дискусији о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама коју је 16. септембра 2015. године организовала Америчка привредна ...

[детаљније]