Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Смернице и упутства

Смернице за примену критеријума економски најповољније понуде

Преузмите овде

Смернице за сузбијање корупције у циклусу јавне набавке

Преузмите овде

Смернице за преговарање - израђено уз подршку SIGMA

Преузмите овде

Смернице за оквирне споразуме - израђено уз подршку SIGMA

Преузмите овде

Упутство за преговарачки поступак 

Преузмите овде

Упутство о начину закључивања оквирних споразума 

Преузмите овде