Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Аналитичка документа

Смернице за повећање учешћа малих и средњих предузећа у поступцима јавних набавки

Преузмите овде

 ______________________________________________________________________

Нови закон о јавним набавкама у контексту очекиваних реформи јавних набавки у Србији

Преузмите овде

Преузмите овде

______________________________________________________________________

Увођење службеника за јавне набавке као једна од кључних новина закона

Преузмите овде

Преузмите овде

______________________________________________________________________

Унапређење система јавних набавки у србији као одговор на светску економску кризу

Преузмите овде

Преузмите овде

______________________________________________________________________

"Стратешки правци реформи јавних набавки у Србији (2007-2012)"

Преузмите овде

Преузмите овде

______________________________________________________________________

Полазне основе за стратегију унапређења система јавних набавки у Србији

Преузмите овде

Преузмите овде

______________________________________________________________________

Јавне набавке - постојећа ограничења и како их превазићи

Преузмите овде

___________________________________________________________________

др Предраг Јовановић: "Мере за унапређење система јавних набавки"

Преузмите овде

______________________________________________________________________

Структуре и капацитети највиших институција у системима јавних набавки у земљама чланицама Европске Уније

Преузмите овде

Преузмите овде

  ______________________________________________________________________
Редефинисање улоге и задатака Управе за јавне набавке
у складу са европским стандардима и добром праксом

Преузмите овде

Преузмите овде

______________________________________________________________________

Упоредни преглед - Србија, Чешка, Мађарска, Словачка

Преузмите овде

_____________________________________________________________
ЕКАПИЈА: ЈОВАНОВИЋ - Јавне набавке у Србији по мери европских стандарда

Преузмите овде