Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Контакт

Влада Републике Србије

Управа за јавне набавке

Немањина 22-26

Телефони:

Кабинет
011/2888-712

Службеник за јавне набавке
011/2888-714

Консултације у вези са применом Закона о јавним набавкама
011/2888-713 (од 9:00 до 12:00)

Портал и план јавних набавки
011/3036-318 (од 9:00 до 12:00)

Квартално извештавање
011/3036-318 (од 12:00 до 14:00)

 

др Предраг Јовановић, директор

Сузана Тодоровић, овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја