Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Видео упутства

Управа за јавне набавке припремила је кратке видео туторијале са циљем да се корисници на практичан начин упознају са основама објављивања и проналажења огласа на Порталу. Туторијали који се тичу објављивања огласа и планова намењени су наручиоцима, док је туторијал за претрагу огласа намењен понуђачима.

 

Објављивање огласа на Порталу јавних набавки

Објављивање планова на Порталу јавних набавки

Претрага огласа објављених на Порталу јавних набавки

Упутство за коришћење Портала јавних набавки