Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Стратегија развоја јавних набавки

Стратегија развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014-2018. година  и Акциони план за спровођење Стратегије развоја јавних набавки у Републици Србији за период 2014 - 2015. године

 
Преузмите овде
 
Преузмите овде