Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Јавне набавке

 ЈАВНА НАБАВКА 01/2018 : Услуга одржавања Портала јавних набавки

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

 ЈАВНА НАБАВКА 01/2017 : Услуга одржавања Портала јавних набавки

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА 01/2016 : Услуга одржавања Портала јавних набавки

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНА НАБАВКА 01/2015

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 

Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ЈН 02/2014: Услуге превођења 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор 

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка 01/2014: Услуга одржавања Портала јавних набавки

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава 

Измена и допуна конкурсне документације 

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

 

Јавна набавка 03/2014: Набавка услуга посредовања при куповини авио карата и других путних карата и резервацији хотелског смештаја за службена путовања

 

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питање и одговор

Питање и одговор

Обавештење о закљученом уговору