Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Информатор о раду

Преузмите информатор о раду Управе за јавне набавке

Информатор о раду Управе за јавне набавке