Управа за јавне набавке је на основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС" бр. 120/04) одредила Сузану Тодоровић као овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Актуелно

Консултације у вези са извештајима, планом и Порталом јавних набавки

21. 08. 2017

Консултације у вези са извештајима, планом и Порталом јавних набавки

У периоду од 21. августа 2017. до 25. августа 2017.године консултације у вези са планом јавних набавки, кварталним извештајима и Порталом јавних набавки биће даване у термину ...

[детаљније]

Радионица: „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки“

26. 07. 2017

Радионица: „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки“

Радионица под називом „Значај интерне контроле за ефикасно и ефективно спровођења јавних набавки“, у организацији Развојног програма Уједињених нација (UNDP) и уз подршку ...

[детаљније]

Обука за представнике понуђача

14. 06. 2017

Обука за представнике понуђача

Управа за јавне набавке је у сарадњи са Привредном комором Србије, 12. Јуна у Београду и 14. Јуна у Крагујевцу одржала два семинара на тему "Како доћи до посла учествовањем ...

[детаљније]

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

09. 06. 2017

Додела сертификата службеницима за јавне набавке

Упрaвa зa jaвнe нaбaвкe je деветог јуна 2017. гoдинe свeчaнo дoдeлилa сeртификaтe групи oд 178 службeникa кojи су сa успeхoм пoлoжили испит зa службeникa зa jaвнe нaбaвкe ...

[детаљније]

Обука за представнике наручилаца и понуђача

02. 06. 2017

Обука за представнике наручилаца и понуђача

Због великог интересовања Управа за јавне набавке је дана 02. јуна 2017. године у Београду организовала другу обуку за представнике наручилаца и понуђача ...

[детаљније]

Архива